Giới thiệu về Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA)

Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) được thành lập vào tháng 10 năm 2010, hoạt động duới hình thức tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận. VIA hiện có hơn 140 hội viên bao gồm các công ty hoạt động trong môi trường Internet như: Viễn thông, ICT, dịch vụ trực tuyến, nhà cung cấp hạ tầng và giải pháp phục vụ chuyển đổi số đa lĩnh vực,… VIA tập trung vào các hoạt động cầu nối trong hệ sinh thái Internet Việt Nam dưới các hình thức đối thoại, hội thảo, kết nối kinh doanh, đào tạo và quảng bá. Trong nhiệm kì III (2020 – 2025), VIA đặt ra phương châm hoạt động là: Đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái Internet, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Giới thiệu về Câu lạc bộ Điện toán Đám mây và Trung tâm Dữ liệu Việt Nam (VNCDC)

Câu lạc bộ Điện toán đám mây v& Trung tâm dữ liệu Việt Nam (Vietnam Cloud Computing & Data Center Club viết tắt là CLB VNCDC) là tổ chức chuyên môn trực thuộc Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) được thành lập từ năm 2019. CLB VNCDC bao gồm các thành viên thuộc Hiệp hội Internet Việt Nam hoạt động trong lĩnh Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Giới thiệu về Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (VFOSSA)

Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (Vietnam Free & Open Source Software Association – viết tắt là VFOSSA) là tổ chức được sáng lập bởi các nhóm đại diện cho cộng đồng Phần mềm Tự do Nguồn mở (PMTDNM) trên cả nước.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *