Giới thiệu về TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM (VNNIC)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập vào ngày 28/4/2000.

Ngày nay, Internet đã trở thành một trong những hạ tầng quan trọng nhất của nhân loại, là thành tố quan trọng để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, Internet phải phát triển rộng khắp, phổ cập, băng thông rộng, bền vững, an toàn và thông minh.

Với sứ mệnh là NIC quốc gia (National Internet Information Center), VNNIC cung cấp các nền tảng hạ tầng, dịch vụ thiết yếu của mạng Internet Việt Nam (ccTLD: tên miền quốc gia “.vn”; NIR: cung cấp địa chỉ, số hiệu mạng Internet, định tuyến Internet; DNS: đảm bảo truy cập tên miền “.vn”; VNIX: Trạm trung chuyển Internet quốc gia …); định hướng, cung cấp thông tin tin cậy, dịch vụ mới trên nền tài nguyên Internet; kết nối cộng đồng; thúc đẩy phát triển, an toàn Internet Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

– Địa chỉ liên hệ:

+ TP. Hà Nội: Tầng 24, Tòa nhà VNTA, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

+ TP. Đà Nẵng: Lô 21, Đường số 7, KCN An Đồn, Hải Châu, Đà Nẵng

+ TP. Hồ Chí Minh: Đường 20, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: 02435564944

– Email: [email protected]

– Website: https://vnnic.vn

– FB: facebook.com/myVNNIC