Giới thiệu về Cộng đồng VietOpenInfra

OpenStack Foundation được thành lập năm 2012 để quản lý dự án OpenStack với mục đích ban đầu chỉ tập trung chính vào các nhiệm vụ liên quan đến hệ thống máy chủ ảo tại trung tâm dữ liệu. Sau đó Tổ chức đã không ngừng phát triển và mở rộng trọng tâm sang hỗ trợ hình thành nhiều cộng đồng nguồn mở mới tại các khu vực có tiềm năng phát triển cao, nơi mà công nghệ có thể đóng góp một cách tích cực vào sự phát triển của các hạ tầng mở: AI/Machine Learning, CI/CD, Container Infrastructure, Edge Computing and of course, và Public, Private cũng như Hybrid Clouds.
Thành lập vào tháng 02 năm 2014 VietOpenInfra (tên cũ là VietOpenStack) hiện có gần 4000 thành viên trên facebook groups, có gần 100 thành viên trên meetup groups.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *