Giới thiệu nhà tài trợ VNCDC

Giới thiệu về Câu lạc bộ Điện toán Đám mây và Trung tâm Dữ liệu Việt Nam (VNCDC)

Câu lạc bộ Điện toán đám mây v& Trung tâm dữ liệu Việt Nam (Vietnam Cloud Computing & Data Center Club viết tắt là CLB VNCDC) là tổ chức chuyên môn trực thuộc Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) được thành lập từ năm 2019. CLB VNCDC bao gồm các thành viên thuộc Hiệp hội Internet Việt Nam hoạt động trong lĩnh Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

https://via.org.vn/Cau-lac-bo-Dien-toan-Dam-may-va-Trung-tam-Du-lieu-Viet-Nam-VNCDC

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *